• 16 października 2015
Aluminium z „Flex-it”
Waga: 165g
Długość od środka flanszy w lini prostej do końca rury: 26cm.
Drop: 25mm
Cena: 55$
Wysyłka: 25$